Máy ảnh nhiệt phát hiện sốt hai mắt Mapesen AI mới ra mắt

2020/07/13

Máy ảnh nhiệt phát hiện sốt mới ra mắt của Mapesen, được thiết kế để phòng chống dịch với hiệu quả hơn, nhanh hơn, an toàn hơn.