Sự phát triển của trí thông minh nhân tạo

2020/07/13

Vào mùa hè năm 1956, "Trí tuệ nhân tạo" đang được đề xuất tại Hội nghị Darmouth, AI chính thức bước lên sân khấu lịch sử của chúng ta.


Theo báo cáo của Forrester, một tổ chức tư vấn CNTT, trong số 500 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune, 1/4 trong số đó sử dụng đầu tư vào AI cho mục đích ngắn hạn hoặc chiến lược. Các dự án IPA với “cải thiện hiệu quả đáng kể”, Khoảng một nửa số nhà cung cấp nền tảng AI, nhà tích hợp hệ thống toàn cầu và nhà cung cấp dịch vụ được quản lý sẽ tập trung vào IPA trong danh mục đầu tư của họ. Đến năm 2024, AI sẽ là một phần không thể thiếu trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp .


Hiện nay, không chỉ các doanh nghiệp lớn tập trung vào AI, nhiều quốc gia cũng rất coi trọng việc đổi mới và phát triển trí tuệ nhân tạo, như ban hành các chính sách liên quan để định hướng cho ngành AI và đặt giáo dục lên vị trí quan trọng.


Mapesen, cũng tập trung vào công nghệ AI trong những năm này, nỗ lực tạo ra nhiều sản phẩm mới và có giá trị hơn trong lĩnh vực an ninh giám sát CCTV dựa trên sự phát triển của công nghệ AI, chẳng hạn như các sản phẩm nhiệt, camera nhiệt, kiểm soát truy cập nhận dạng khuôn mặt, giải pháp nhiệt nhận dạng khuôn mặt , góp phần vào sự tiến bộ của toàn xã hội loài người an toàn.