Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ bán trước:7/24 giờ trực tuyến, phản hồi kịp thời cho yêu cầu của khách hàng, cung cấp thông tin sản phẩm được yêu cầu và đào tạo.


Dịch vụ trong bán hàng:1. cập nhật quy trình sản xuất đơn đặt hàng mới.

2. đào tạo sản phẩm chuyên nghiệp

3. cập nhật thông tin vận chuyển giao hàng

4,7 / 24 giờ hướng dẫn kỹ thuật trực tuyến


Dịch vụ sau bán:1. thương hiệu sản phẩm với 3 năm bảo hành,Sản phẩm OEM với bảo hành 1 năm

2. hỗ trợ kỹ thuật

3. hỗ trợ với các hội nghị đào tạo đại lý